Advies wijziging Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ (2021)

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel. 

Download
Wetgevingstoets