Advies wijziging Sanctieregeling Iran 2012

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 11 april 2023 advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Sanctieregeling Iran 2012.

Op grond van de EU-Iran Verordening is het verlenen van technische bijstand of overdragen van goederen of technologie voor het Iraanse ballistische raketprogramma verboden. In 2019 heeft het kabinet het toezicht aangescherpt op studenten en onderzoekers die een relatie kunnen hebben met dit programma.

Door het voorstel krijgt de minister van OCW de taak kennisinstellingen gevraagd of ongevraagd te adviseren over een risico op overtreding van de EU-Iran Verordening. Volgens de toelichting is het hierbij niet noodzakelijk om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.

Het is echter niet uit te sluiten dat er informatie beschikbaar komt over politieke voorkeur, geloof of gezondheid. De AP adviseert daarom in de toelichting te verduidelijken dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en de uitzonderingsgrond hiervoor te onderbouwen.

Download
Wetgevingstoets