Advies wijziging Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK.

De voorgestelde wijziging van de de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK gaat over monitoring en rapportering van gegevens over de CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingstoets