Advies wijziging Paspoortuitvoeringsregeling i.v.m. identiteitskaarten gedetineerden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 in verband met identiteitskaarten voor gedetineerden. De AP heeft geen opmerkingen bij het concept.

Download
Wetgevingstoets