Advies wijziging Besluit SUWI (NOW)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 3 maart 2022 advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van het Besluit SUWI in verband met het voorzien in een grondslag voor gegevensverwerkingen voor de uitvoering van subsidies ten behoeve van de betaling van loonkosten en vaste lasten in buitengewone omstandigheden (NOW-subsidies).

De AP heeft een aantal opmerkingen over het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets