Advies wijziging Besluit studiefinanciering

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorstel voor wijziging van het Besluit studiefinanciering.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel voor wijziging van het Besluit studiefinanciering.

De volledige titel van het voorstel is: het Besluit van [...] tot wijziging van onder meer het Besluit studiefinanciering 2000 in verband met een beperkte uitbreiding van de doelgroep van de studiefinanciering en het wettelijk collegegeld en de vaststelling van te verstrekken gegevens voor enquêtes onder studenten.

Download
Wetgevingstoets