Advies wijziging Besluit Jeugdwet (gesloten jeugdhulp)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van het Besluit Jeugdwet. 

De voorgestelde wijziging gaat over het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdigen in een gesloten instelling. In het voorstel staan nadere regels voor cameratoezicht en voor onderzoek van urine van jeugdigen.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies