Advies wijziging Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de voorgestelde wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in verband met het uitwisselen van cliëntgegevens tussen instellingen die medisch-specialistische zorg verlenen.

Download
Wetgevingstoets