Advies wijziging Besluit BSN in de zorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 27 mei 2021 advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Besluit BSN in de zorg.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel voor wijziging van het Besluit BSN in de zorg.

Download
Wetgevingstoets