Advies wijziging Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU in verband met de implementatie van Richtlijn 2020/1057/EU.

De AP heeft geen opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingstoets