Advies wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 19 december 2023 advies uitgebracht over het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De  voorgestelde wijziging heeft te maken met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/431 om werknemers te beschermen tegen de risico's van blootstelling aan reprotoxische stoffen.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies