Advies Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingstoets