Advies Wet van school naar duurzaam werk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet van school naar duurzaam werk.

Het doel van de Wet van school naar duurzaam werk is de kansengelijkheid te vergroten door jongeren met (een risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij de overgang van school naar werk. En bij het behouden van werk bij (dreigende) werkloosheid. 

Gemeenten krijgen een rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk.

De AP heeft enkele opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingstoets