Advies Wet uitvoering verordening identiteitskaarten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet uitvoering verordening identiteitskaarten.

De AP heeft geen opmerkingen over het wetsvoorstel.

Download
Wetgevingstoets