Advies Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 28 november 2023 advies uitgebracht over de Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg.

Het wetsvoorstel regelt dat sommige zorgaanbieders bepaalde medische gegevens in principe opvraagbaar moeten maken. Vervolgens mogen bij spoedeisende zorg bepaalde zorgverleners die gegevens inzien, mits de patiënt hiertegen geen bezwaar maakt.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies