Advies Wet kwaliteitsregistraties zorg (Wkkgz)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 20 januari 2021 advies uitgebracht over het concept voor de Wet kwaliteitsregistraties zorg (Wkkgz).

Het doel van de Wkkgz is om verplichte kwaliteitsregistraties in te stellen op bepaalde terreinen in de zorg. Zorgaanbieders moeten gepseudonimiseerde patiëntgegevens aanleveren voor deze kwaliteitsregistraties. Hiermee wordt de geheimhoudingsplicht van zorgaanbieders doorbroken en wordt een uitzondering gemaakt op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.

De AP heeft bezwaar tegen de manier van besluitvorming over verplichte registraties en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij dit bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies