Advies Wet kinderopvang Caribisch Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 18 februari 2021 advies uitgebracht over het wetsvoorstel kinderopvang in Caribisch Nederland.

De AP adviseert om het concept aan te vullen met informatie over de doorgifte van persoonsgegevens naar Europees Nederland en andersom. 

Download
Wetgevingstoets