Advies Wet internationalisering in balans

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk  onderzoek in verband met het stellen van voorschriften ten aanzien van de regie op het doelmatig anderstalig onderwijsaanbod (Wet internationalisering in balans).

Het doel van de Wet internationalisering in balans is het zorgen voor een balans tussen voordelen en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs. De wet geeft onderwijsinstellingen en de minister instrumenten gericht op onder meer de opleidingstaal en de taalvaardigheid van studenten. 

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel voor de Wet internationalisering in balans.

Download
Wetgevingstoets