Advies Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde gemeenten in staat te stellen voor meer voorzieningen een eigen bijdrage van de cliënt te vragen die afhankelijk is van zijn financiële draagkracht (Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015).

Voor veel voorzieningen uit de Wmo 2015 is de eigen bijdrage van mensen hetzelfde, ongeacht hun inkomen, vermogen of het aantal uren benodigde ondersteuning. Dit heet het abonnementstarief. De regering wil dit per 1 januari 2026 afschaffen en de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage, die vóór 2019 gold, weer invoeren.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept. Die gaan onder meer over het verwerken van gegevens over de gezondheid, wat bijzondere persoonsgegevens zijn.

Download
Wetgevingstoets