Advies Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). 

De Wams voorziet in wettelijke taken voor gemeenten (B&W) voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij meervoudige problematiek in het sociaal domein en eventuele aanpalende terreinen. Deze wettelijke taken vormen de grondslag voor de noodzakelijke verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens om die taken uit te voeren.

De AP heeft bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies