Advies Verzamelwet gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming (inventarisatie eerste ervaringen UAVG).

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft het kabinet toegezegd direct de mogelijkheden te gaan verkennen voor verdere modernisering en verbetering van het gegevensbeschermingsrecht. 

In een motie verzocht de Kamer de ervaringen met de UAVG te inventariseren en zo nodig maatregelen te treffen. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt, vooruitlopend op de evaluatie van de UAVG, een groot aantal op zichzelf staande wijzigingen van diverse aard voorgesteld. 

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets