Advies versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingstoets