Advies Uitvoeringsregeling experiment onderwijszorgarrangementen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 22 november 2022 advies uitgebracht over het concept voor de Uitvoeringsregeling experiment onderwijszorgarrangementen.

Het concept stelt nadere regels voor de uitvoering van een experiment met onderwijszorgarrangementen. Dit experiment houdt in dat er bij leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte mag worden afgeweken van de wettelijk bepaalde tijd, inhoud, locatie en bekostiging van het onderwijs.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies