Advies Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geraadpleegd over het concept voor een wetsvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19. 

Het wetsvoorstel gaat over het verplicht gebruik van testbewijzen in een aantal specifieke sectoren, met als doel om bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus onderdelen van de samenleving te kunnen heropenen of geopend te kunnen houden.

De AP heeft een aantal opmerkingen bij het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets