Advies Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen.

Het voorstel voor de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen houdt in dat subsidie kan worden aangevraagd voor het vanuit een blokaansluiting leveren van elektriciteit of warmte aan bewoners van wooneenheden. Voor de uitvoering van deze regeling zijn persoonsgegevens nodig van onder meer de subsidieaanvragers, zoals hun BSN.

De AP heeft op 2 punten bezwaar tegen het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies