Advies Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor het Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19. 

De AP heeft een opmerking over het ontbreken van een keuze voor de betrokkene bij de interoperabiliteitsfunctie en adviseert hier rekening mee te houden.

Download
Wetgevingstoets