Advies terugdringen verzuim scholieren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat het verzuim onder scholieren moet terugbrengen.

De regering heeft zich in het coalitieakkoord 2021-2025 tot doel gesteld het aantal kinderen dat onnodig niet naar school gaat terug te brengen tot nul. Het doel van het wetsvoorstel is hieraan een bijdrage te leveren door het voorkomen en terugdringen van verzuim en schooluitval.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het wetsvoorstel en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets