Advies Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames.

De Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames werkt een aantal aspecten uit van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet vifo) en het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames.

Het doel van de Wet vifo is het beheersen van risico’s voor de nationale veiligheid door investeringen, fusies en overnames in bepaalde vitale sectoren of ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie.

De AP heeft een aantal opmerkingen over de Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames. Die gaan over openbare informatie en over strafbare feiten.

Download
Wetgevingsadvies