Advies Regeling re-integratievisie en andere wijzigingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Regeling tot wijziging van de Regeling SUWI, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever in verband met regels over de re-integratievisie en enkele andere wijzigingen.

Het voorstel gaat onder meer over het verstrekken van gezondheidsgegevens bij de aanvraag voor een WIA-uitkering en de verplichting voor de werkgever en werknemer om hun visie op het re-integratietraject op te nemen in het plan van aanpak.

De AP heeft een opmerking over het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies