Advies Regeling Bibob-formulieren 2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 3 juli 2023 advies uitgebracht over het concept voor de Regeling Bibob-formulieren 2023.

Bibob-formulieren worden gebruikt om gegevens en bescheiden op te vragen die noodzakelijk zijn voor een onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Door een wijziging van de Wet Bibob is nu een actualisatie van de Regeling Bibobformulieren nodig. 

De AP constateert dat de noodzaak van het opvragen van bepaalde gegevens op het Bibob-formulier niet vaststaat. Daarnaast ontbreekt een wettelijke basis voor het opvragen van het burgerservicenummer (BSN) van derden. 

De AP heeft op deze punten bezwaar tegen het concept voor de Regeling Bibob-formulieren 2023 en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies