Advies monitor sociale veiligheid leerlingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een uitbreiding van de monitoringsverplichting in het funderend onderwijs (monitor sociale veiligheid leerlingen).

Het voorstel gaat over het uitbreiden van de monitor sociale veiligheid leerlingen. Scholen moeten nu elk jaar aan hun leerlingen vragen hoe zij de veiligheid op school ervaren. Op grond van het voorstel moeten scholen meer leerlingen over meer onderwerpen gaan bevragen.

De AP heeft enkele opmerkingen bij het voorstel.

Download
Wetgevingstoets