Advies gegevensverstrekking rijbewijzenregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de voorgestelde Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister.

De regeling geeft voorschriften voor verstrekking van gegevens uit het rijbewijzenregister aan andere Nederlandse overheidsorganen, autoriteiten in andere EU-lidstaten en aan instanties uit derde landen of instellingen van internationale organisaties.

Ook bevat de regeling voorschriften voor verstrekking aan organisaties als de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, het Verbond van Verzekeraars, advocaten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

De AP heeft enkele opmerkingen bij het voorstel.

Download
Wetgevingstoets