Advies digitale identificatie en authenticatie in de zorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over wijziging van de Wet aanvullende bepalingen verwerkingen persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in verband met digitale identificatie en authenticatie in de zorg.

Het doel van het concept is zorgaanbieders en zorgmedewerkers te stimuleren om voor toegang tot elektronische uitwisselingssystemen en zorginformatiesystemen inlogmiddelen te gebruiken die voldoen aan betrouwbaarheidsniveau 'hoog'. 

Alhoewel de AP die inzet toejuicht, is naar oordeel van de AP krachtiger overheidsoptreden op zijn plaats, omdat:

  1. in de praktijk nog onvoldoende geschikte inlogmiddelen op betrouwbaarheidsniveau
    'hoog' beschikbaar zijn;
  2. het concept dit gebruik niet verplicht stelt, behalve voor toegang tot SBV-Z.

De AP heeft bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen. Daarnaast heeft de AP een aantal andere opmerkingen.

Download
Wetgevingsadvies