Advies Besluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding pensioenen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over de conceptwijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Het advies had te maken met gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding bij pensioenen. 

De AP heeft geen opmerkingen over het concept. 

Download
Wetgevingstoets