Advies Besluit experiment dataminimalisatie BRP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor het Besluit experiment dataminimalisatie basisregistratie personen (BRP).

Dit besluit regelt dat met een technische vernieuwing de toegang van (overheids)organisaties tot persoonsgegevens in de BRP wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke informatie over iemand. Dit wordt dataminimalisatie genoemd.

De AP heeft geen opmerkingen bij het concept.

Download
Wetgevingsadvies