Advies Besluit bedrag ineens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 11 april 2022 advies uitgebracht over een voorstel voor het Besluit bedrag ineens. 

De AP concludeert na globale kennisneming dat niet aannemelijk is dat het voorstel voor het Besluit bedrag ineens op gespannen voet staat met de AVG. Om doelmatigheidsredenen heeft de AP het voorstel daarom niet verder beoordeeld.

Download
Wetgevingstoets