Accreditatie-vereisten voor organen die toezicht houden op de AVG-gedragscode

Elke privacytoezichthouder in de EU heeft specifieke vereisten opgesteld voor de accreditatie van een orgaan dat toezicht houdt op de naleving van een AVG-gedragscode. Deze specifieke vereisten zijn een nadere invulling van de algemene eisen uit de AVG. 

Dit document bevat de vereisten die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgesteld.

Download
Beleidsdocument