Aanvraagformulier vergunning na voorafgaande raadpleging

Met dit aanvraagformulier vraagt u een vergunning aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het verwerken en delen van strafrechtelijke gegevens, nadat de uitkomst van de voorafgaande raadpleging is dat de AP geen bezwaren heeft tegen de verwerking. 

U gebruikt dit aanvraagformulier als u na uw DPIA een voorafgaande raadpleging (VR) heeft aangevraagd bij de AP en de uitkomst van de VR positief is. Dat betekent dat de AP geen bezwaren heeft tegen de verwerking. Met dit formulier vraagt u vervolgens een vergunning aan bij de AP.

Lees wanneer u een vergunning moet aanvragen bij de AP. 

Download
Formulier