Aanbevelingen online proctoring onderwijs

Maakt u als onderwijsinstelling gebruik van online proctoring (digitale surveillance om fraude tijdens toetsen en tentamens te voorkomen)? Of wilt u dat gaan doen?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet enkele aanbevelingen, waarmee u de privacy van uw leerlingen of studenten kunt beschermen.

Download
Handreiking