Privacyverklaring onderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voert onderzoeken uit naar organisaties of natuurlijke personen. Op deze pagina leest u wat de AP met uw gegevens doet als we voor zo’n onderzoek ook persoonsgegevens van u verwerken.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?

Doet de AP onderzoek naar een verwerkingsverantwoordelijke? Afhankelijk van het soort onderzoek kan de AP alle soorten (bijzondere) persoonsgegevens verwerken. 

Waarom?

Wij verzamelen gegevens om onze onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen. Hier kunnen persoonsgegevens bij zitten. Bij een onderzoek kunnen we bijvoorbeeld bewijsmateriaal opvragen en opslaan. Hiermee maken we een rapport met onze bevindingen. 

Mag het?

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Het uitvoeren van onderzoek is namelijk deel van onze wettelijke taak als toezichthouder van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar. Als het onderzoeksdossier uiteindelijk bij de rechter ligt (jurisprudentiezaken), dan bewaren we uw gegevens langer.