Zorgsector opnieuw koploper datalekmeldingen bij AP

In de eerste helft van 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 11.906 meldingen van datalekken. Het gaat om ongeveer 2.000 meldingen per maand. Als deze trend zich voortzet, verwacht de AP voor heel 2019 een stijging van 14 procent ten opzichte van 2018. De meeste datalekken worden opnieuw gemeld door de zorgsector. De AP geeft zorginstellingen daarom tips om een aantal veel voorkomende typen datalekken te voorkomen.

Zorgsector uitgelicht

Sinds de inwerkingtreding van de meldplicht datalekken ontvangt de AP, naast datalekmeldingen uit de financiële sector en de sector openbaar bestuur, de meeste meldingen uit de zorgsector. Dit is voor de AP aanleiding deze sector extra uit te lichten in de datalekkenrapportage.

Het grootste aantal datalekmeldingen binnen de zorgsector is afkomstig van ziekenhuizen (23%) en apotheken (22%). De meeste meldingen worden gedaan na het verzenden van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. Kleinere zorginstellingen, zoals gezondheids- en welzijnsorganisaties (24%), maatschappelijke dienstverlening (15%) en tandartsen (6%), melden vaker datalekken door hacking, malware of phishing dan grotere zorginstellingen.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onlosmakelijk verbonden met goede zorg. We hebben de afgelopen periode een aantal nare voorbeelden gezien van datalekken, die ontzettend vervelende gevolgen kunnen hebben voor de mensen om wie het gaat. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten daarom van privacybescherming een prioriteit maken.”

Selectie uit rapportage

De meest gemelde oorzaak van een datalek is het versturen van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger (63%). In ruim de helft van alle meldingen gaat het om gegevens van 1 persoon (58%). Gemelde datalekken die 5.000 of meer personen raken, worden vaak (in 47% van de gevallen) veroorzaakt door hacking, malware en/of phishing. 

Optreden AP

Bij ruim 500 datalekmeldingen heeft de AP actie ondernomen bij organisaties die een datalek hebben gemeld. In de meeste gevallen (84%) wordt telefonisch contact opgenomen voor aanvullende informatie. In andere gevallen geeft de AP de organisatie normuitleg via een brief of dringt zij via een gesprek aan op maatregelen.

Uit onder meer signalen en tips van betrokkenen merkt de AP op dat niet alle datalekken die gemeld moeten worden, daadwerkelijk gemeld worden. Of datalekken worden niet op tijd (binnen 72 uur na ontdekking) gemeld. De AP beschouwt dit als een ernstige zaak.

De AP heeft 17 onderzoeken in uitvoering bij organisaties die (mogelijk) een meldplichtig datalek niet hebben gemeld. Er zijn 4 onderzoeken gestart naar aanleiding van een te laat gemeld datalek. Deze onderzoeken kunnen mogelijk leiden tot een sanctie. In de tweede helft van 2019 start de AP meer (kortlopende) onderzoeken naar niet-gemelde datalekken en te laat gemelde datalekken.

Man loopt buiten op straat stad

Publicaties

Meldplicht datalekken: feiten en cijfers eerste helft 2019

5 tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen

Lees ook

Bekijk alle actualiteit