Zorgen over intern toezicht gemeente Amsterdam

Thema:
Gemeenten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft wethouders Van Buren (P&O) en Scholtes (ICT) gevraagd om namens het college van B en W van de gemeente Amsterdam naar de AP te komen om uitleg te geven over de positie van hun interne privacytoezichthouder. De AP maakt zich zorgen of de onafhankelijkheid van het interne toezicht bij de gemeente Amsterdam wel goed genoeg is geregeld. 

Organisaties zijn bij wet verplicht een interne privacytoezichthouder in dienst te hebben (de functionaris gegevensbescherming, FG) die onafhankelijk toezicht houdt op de organisatie en advies uitbrengt aan de organisatie.

Belangenconflict

De AP heeft van de Ombudsman Metropool Amsterdam het signaal ontvangen dat de gemeente de FG ook heeft ingezet als een zogenoemde ‘privacy officer’. De medewerker die het privacybeleid mede-vormgeeft, zou daarmee in Amsterdam dezelfde persoon zijn die dat beleid vervolgens als onafhankelijk toezichthouder moet controleren. Het combineren van deze 2 functies kan tot een belangenconflict leiden, met mogelijke risico’s voor de privacy van burgers.

Monique Verdier, vice-voorzitter AP: "Een grote stad als Amsterdam, waar veel privacygevoelige informatie van burgers wordt verwerkt, moet het interne privacytoezicht goed op orde hebben. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens, en dat het toezicht daarop deugt en onafhankelijk is ingericht."

Hoe nu verder?

Na het gesprek met de wethouders beslist de AP welke verdere stappen nodig zijn. 

Amsterdam winkelende mensen