Verklaring van EDPB over ePrivacy Verordening

De European Data Protection Board (EDPB) heeft een verklaring gepubliceerd over de toekomstige ePrivacy Verordening. In deze verklaring uit de EDPB zorgen over het toezicht op de ePrivacy Verordening.

De EDPB, het samenwerkingsverband van privacytoezichthouders uit de Europese Unie (EU), heeft zich uitgesproken over het toezicht op de ePrivacy Verordening. Deze verordening moet de ePrivacy Richtlijn uit 2002 gaan vervangen.

De EDPB vindt dat het toezicht op verwerkingen van persoonsgegevens onder de ePrivacy Verordening zou moeten worden toevertrouwd aan dezelfde nationale autoriteiten die toezicht houden op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dat zorgt voor een hoog niveau van bescherming, een gelijk speelveld en een geharmoniseerde interpretatie en handhaving door de EU, aldus de EDPB.

Verder benadrukte de EDPB haar eerdere standpunt dat de ePrivacy Verordening het beschermingsniveau van de huidige de ePrivacy Richtlijn niet zou mogen verlagen.

Ook zou de ePrivacy Verordening de AVG moeten aanvullen, door sterke waarborgen te bieden voor vertrouwelijkheid en bescherming van alle types van elektronische communicatie.

Lees de (Engelstalige) verklaring van de EDPB over de ePrivacy Verordening.

Man loopt buiten op straat stad