Start campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’

Vandaag start de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een nieuwe voorlichtingscampagne over de privacywet. Een jaar na het van toepassing worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), leven er nog veel vragen over de nieuwe privacywet. De campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en geeft mkb'ers praktische hulp bij de naleving van de wet. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “We begrijpen heel goed dat privacy niet de corebusiness is van iedere ondernemer. Dat zij tegen praktische vragen aanlopen. Daarom geven we met deze campagne informatie om naleving van de AVG wat makkelijker te maken.”

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom rechten en organisaties plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou’

Met de campagne biedt de AP mkb'ers praktische hulp om te voldoen aan hun plichten. We weten dat er onder hen nog veel vragen leven over de AVG en dat zij het lastig vinden om aan hun verplichtingen onder de AVG te voldoen. Met deze campagne geven we informatie over de onderdelen waar zij ons de meeste vragen over stellen.

Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, publiceert de AP de komende maanden steeds over een ander onderdeel van de AVG. De eerste campagnemaand staat in het teken van de vraag ‘hoe faciliteer je als mkb-er de privacyrechten van je klanten?’. De volgende onderwerpen zijn: beveiliging van persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten, verwerking van gegevens van (zieke) werknemers en de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

De campagne is er ook op gericht om bij iedereen het bewustzijn en de kennis over privacyrechten te vergroten. Mensen weten inmiddels dat er een privacywet is, maar weten nog niet goed wat deze voor hen betekent, wat hun rechten zijn. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of  wissen. Ook hebben zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen sinds 25 mei een klacht indienen bij de AP.

Eén jaar AVG

De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG. De AVG heeft geleid tot een toestroom van vragen, klachten en datalekmeldingen bij de AP. Het afgelopen jaar hebben 27.000 mensen de AP telefonisch benaderd over de privacywet (2017: 9.500). Daarnaast ontving de AP in 2018 ruim 11.000 klachten over vermoedelijke privacyschendingen. In 2019 waren dat er tot 1 mei nog eens 9.000.

Ook het aantal datalekmeldingen is enorm toegenomen. De AP ontving in 2018 bijna 21.000 datalekmeldingen (2017: 10.009). Op 1 mei 2019 stond de teller op bijna 8.000 meldingen. Ook het aantal wetten dat tot een verwerking van persoonsgegevens kan leiden en waar de AP over moet worden geraadpleegd is hoog (2018: 82, 2017: 28).

De AP heeft er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij gekregen, onder meer op het gebied van Europese samenwerking, voorlichting en bij de behandeling van klachten van burgers. Dat heeft ertoe geleid dat de AP inmiddels fors is gegroeid.

Man loopt buiten op straat stad