Ruim 600 mensen dienen privacyklacht in bij AP

Sinds 25 mei zijn de privacyrechten van mensen versterkt en kan iedereen een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ruim 600 mensen hebben dat inmiddels gedaan. De AP heeft nu de eerste 400 klachten geanalyseerd. Wat opvalt is dat veel mensen problemen ondervinden met het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Bijna een derde van de klachten gaat hierover. Daarnaast klagen mensen dat zij hun gegevens niet mogen inzien en over ongewenste verstrekking van hun gegevens aan derden. Het grootste deel van de klachten gaat over bedrijven (87%). De AP heeft alle klachten in behandeling.

Met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben mensen meer en sterkere privacyrechten gekregen. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Wat valt op?

De AP heeft de eerste 400 klachten geanalyseerd. Wat opvalt is dat mensen problemen ondervinden met een verwijderingsverzoek. Bijna een derde van de klachten gaat hierover. Mensen willen hun gegevens ergens online verwijderd hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen nieuwsbrieven of reclame meer willen ontvangen en krijgen dat niet voor elkaar of lopen tegen drempels op.

18% van de klachten gaat over verstrekking van gegevens aan derden, 5% over inzageverzoeken. Het merendeel van de klachten (87%) gaat over bedrijven, de rest over overheidsinstanties.

De AP is alle klachten aan het behandelen. De toezichthouder zal twee keer per jaar rapporteren over de manier waarop de klachten behandeld zijn.

84 van de ontvangen klachten zijn grensoverschrijdend. Een deel van deze klachten wordt doorgeleid naar een van de andere Europese privacytoezichthouders.

Iedereen heeft privacyrechten

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar iedereen heeft privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft.

Die rechten zijn onder de AVG uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Die rechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt: iedereen kan nu ook een privacyklacht indienen bij de AP.

Winkelend publiek