Miljoenennota: geen verhoging budget AP

Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor 2022 blijft 25 miljoen euro, evenveel als in 2021. Dat blijkt uit de Miljoenennota. Het kabinet gaat hiermee tegen de wens van de Tweede Kamer in, die dit jaar twee moties aannam om het budget van de AP te verhogen. De Tweede Kamer riep het kabinet hiertoe op, omdat de huidige 25 miljoen euro onvoldoende is om de taken van de AP uit te voeren. Hiervoor moet het budget groeien naar 100 miljoen euro, vergelijkbaar met andere Nederlandse toezichthouders.

‘Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Het kabinet zegt graag een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de “tegenmacht”, om drama’s als de Toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. De AP is één van die “tegenmachten”. En die tegenmacht kun je niet versterken met alleen mooie woorden. Daar hoort een passend budget bij, zoals de Tweede Kamer ook heeft gevraagd.’

100 miljoen euro nodig

Het budget van 25 miljoen euro, en een personeelsbestand van zo’n 180 fte, is te weinig om goed toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens, concludeerde ook KPMG in een onafhankelijk rapport. Volgens dat rapport moet de AP tot 2025 groeien naar een organisatie met 470 fte.

Tegen wens Tweede Kamer in

De Tweede Kamer roept het kabinet ook al langere tijd op de AP voldoende budget te geven om haar taken goed uit te kunnen voeren. Begin 2021 nam de Tweede Kamer bij ruime meerderheid een motie aan waarin ze het kabinet oproept het budget van de AP te verhogen in lijn met de aanbevelingen van KPMG. En in april nam de Kamer, ook bij ruime meerderheid, een motie aan waarin ze het kabinet oproept te investeren in een sterke positie van verschillende partijen die tegenmacht vertegenwoordigen, waaronder de AP. Het kabinet gaat met deze begroting dus tegen de wens van de Tweede Kamer in.

Burgers en bedrijven de dupe

De onderfinanciering van de AP heeft ernstige gevolgen: burgers en bedrijven zijn hiervan de dupe. Wolfsen: ‘Slachtoffers van privacy-overtredingen die bij ons aankloppen voor hulp, moeten wij mededelen dat er helaas nog zo’n 10.000 wachtenden voor hen zijn. Ook ondernemers krijgen niet de ondersteuning door voorlichting die nodig is om ongelukken te voorkomen. Internationale bedrijven moeten 5 jaar wachten tot we hun zogenoemde ‘BCR’, hun privacyplannen, hebben goedgekeurd. Dat brengt ze in problemen. Ook kunnen wij datalekken onvoldoende onderzoeken. En het toezicht op algoritmes komt door ons gebrek aan capaciteit onvoldoende van de grond, met alle risico’s van dien: discriminatie, uitsluiting en schending van de rechten van burgers. Deze ellende kunnen wij oplossen, als we genoeg mensen hebben.’

Meer informatie: position paper AP over capaciteit.

Man loopt buiten op straat stad