Microsoft verbetert privacybescherming, nader onderzoek nodig

Microsoft heeft de privacy van gebruikers van Windows verbeterd. Dat blijkt uit een recente nacontrole van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit 2017. Bij deze nacontrole heeft de AP wel nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens ontdekt die mogelijk onrechtmatig zijn. Daarom heeft de AP aan de Ierse privacytoezichthouder gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de privacy van gebruikers van Windows.

Wat ging vooraf?

De AP deed in 2017 onderzoek naar de privacy van gebruikers van Windows Home en Pro. Microsoft bleek via telemetrie onrechtmatig persoonsgegevens te verwerken. Daarmee werd de privacy van gebruikers geschonden. In april 2018 heeft Microsoft op last van de AP aanpassingen doorgevoerd in Windows.

Uit de nacontrole van de AP blijkt dat de wijzigingen hebben geleid tot een daadwerkelijke verbetering. Microsoft is de gemaakte afspraken nagekomen. Maar tegelijkertijd blijkt dat Microsoft ook andere gegevens van gebruikers op afstand verzamelt. Mogelijk overtreedt Microsoft hierdoor nog steeds de privacyregels.

Europese samenwerking

De AP heeft de onderzoeksresultaten inmiddels gedeeld met andere Europese privacytoezichthouders. Sinds mei 2018 is Europese privacywetgeving van toepassing, de AVG. Sindsdien pakken de Europese privacytoezichthouders klachten en signalen over grensoverschrijdende privacyschendingen door ondernemingen van buiten de EU gezamenlijk op. De toezichthouder in het land waar de onderneming zijn Europese hoofdkantoor heeft, neemt daarbij de leiding bij onderzoeken en kan handhaven. In dit geval is dat de privacytoezichthouder in Ierland, daar is het Europese hoofdkantoor van Microsoft gevestigd. De toezichthouders uit andere landen die klachten of signalen doorgeven, dus ook de AP, blijven betrokken bij de afhandeling. 

Advies van de AP

De AP raadt gebruikers van Windows aan om bij de installatie en gebruik van deze software scherp te letten op de privacyinstellingen. Microsoft mag persoonsgegevens verwerken op het moment dat daarvoor op de juiste manier toestemming is gevraagd.

Winkelend publiek

Publicaties

Lees ook

Bekijk alle actualiteit