Leden raad van advies AP benoemd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een nieuwe raad van advies. Deze bestaat nu uit Alexander Pechtold, Marleen Stikker, Eric Tjong Tjin Tai, Jeannine Peek en Tjibbe Joustra. Pechtold is de voorzitter van de nieuwe raad.

De nieuwe raad van advies is op voordracht van de AP door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming benoemd per 1 februari 2021. Peek en Joustra waren ook lid van de vorige raad van advies van de AP.

De voorzitter en leden zijn voor verschillende periodes benoemd. Op die manier vertrekt niet iedereen tegelijk en kan de raad van advies blijven doorgaan.

De raad van advies geeft de AP – gevraagd en ongevraagd – advies over de missie, visie, ambitie en strategie van de toezichthouder.

De leden van de raad van advies van de AP hebben verschillende achtergronden en functies:

Alexander Pechtold (voorzitter, benoemd voor 4 jaar)

Alexander Pechtold heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring, onder meer als Tweede Kamerlid en minister. Sinds november 2019 is hij algemeen directeur van het Centraal bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Daarnaast is hij voorzitter van de Stuurgroep Renovatie Binnenhof, lid van de raad van toezicht van het Drents Museum en voorzitter van het Nationaal Aankoopfonds Vereniging Rembrandt.

Marleen Stikker (lid, benoemd voor 3 jaar)

Marleen Stikker is oprichter en directeur van Waag Future Lab voor design en technologie. Daarnaast is zij momenteel onder andere professor of practice bij de Hogeschool van Amsterdam, lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, lid van de Amsterdam Economic Board, medeoprichter en bestuurslid van Public Spaces en voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

In 2019 schreef Marleen Stikker het boek 'Het internet is stuk'.

Eric Tjong Tjin Tai (lid, benoemd voor 3 jaar)

Eric Tjong Tjin Tai is Hoogleraar Privaatrecht aan Tilburg University. Hij is voorzitter van de Commissie Cassatie in het belang der wet. En rechter-plaatsvervanger bij het Netherlands Commercial Court.

Jeannine Peek (lid, benoemd voor 2 jaar)

Jeannine Peek is algemeen directeur van Dell Technologies Nederland. Daarnaast is ze Boegbeeld ICT voor de Topsector ICT, bestuurslid bij branchevereniging NL Digital en bij Stichting Nationaal Register (namens VNO-NCW), lid van de raad van toezicht van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en ambassadeur voor de Universiteit Twente.

Tjibbe Joustra (lid, benoemd voor 1 jaar)

Tjibbe Joustra is voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Op dit moment is hij voorzitter van Agri NL, voorzitter van de raad van toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), voorzitter van de Stichting Veiligheid en Maatschappij, voorzitter van de raad van toezicht van de Koninklijke bibliotheek, voorzitter van de School voor Openbaar Bestuur, voorzitter van de Onderzoekscommissie Interlandelijke Adoptie en voorzitter van de Letselschaderaad.

Daarnaast bekleedt Joustra een aantal andere functies in de landbouw- en veiligheidssector.

Winkelend publiek