Kamer van Koophandel schrapt adressen-product na kritiek AP

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert dat de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders in het product ‘Adressenbestand Online’ niet voldoet aan de privacyregels. De AP is dan ook blij dat de Kamer van Koophandel stopt met de verkoop van dit informatieproduct vanaf 1 juli 2019.

Het informatieproduct ‘Adressenbestand Online’ van de Kamer van Koophandel is één van de producten waarmee organisaties nieuwe klanten kunnen werven. Ze gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om mensen te benaderen voor commerciële aanbiedingen. Vaak gaat het om mensen van wie het zakelijk adres overeenkomt met het privé-adres. De AP krijgt veel klachten van zzp’ers die ongevraagde aanbiedingen ontvangen.

Voldoen aan privacywetgeving

De Kamer van Koophandel gaat ook zijn andere producten tegen het licht houden en beoordelen op privacyrisico’s.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Blijken de producten van de Kamer van Koophandel niet te voldoen aan de privacywetgeving? Dan moet de Kamer van Koophandel maatregelen treffen. Als de AP de maatregelen onvoldoende vindt, dan gaan wij nader onderzoek doen naar de werkwijze van de Kamer van Koophandel. We begrijpen dat de Kamer van Koophandel tijd nodig heeft om alle producten zorgvuldig te bekijken, maar we verwachten wel voor eind 2019 resultaat.’

De Kamer van Koophandel levert nu informatieproducten met daarin persoonsgegevens aan iedereen die daarom vraagt. De huidige Handelsregisterwet kent niet de mogelijkheid om informatieproducten te weigeren aan afnemers die de producten feitelijk alleen gebruiken voor hun eigen commerciële belang. 

Wolfsen: ‘De persoonsgegevens uit het Handelsregister zijn toch vooral bedoeld om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen. Dus om informatie te verkrijgen die je nodig hebt in het zakelijk verkeer. Zoals wie je leverancier is, wie de bestuurder van een bedrijf is en wie tekenbevoegd is enzovoort. Deze persoonsgegevens mogen natuurlijk niet voor hele andere doeleinden worden gebruikt.’

Pleidooi voor wijziging Handelsregisterwet

De AP pleit voor een wijziging van de Handelsregisterwet. Daarom heeft de AP ook een ongevraagd advies gegeven aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Wolfsen: ‘Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open. Alle informatieproducten worden nu in principe aan iedereen geleverd. Ook de producten die vanuit het oogpunt van privacy riskant zijn. Dan helpt het als de Staatssecretaris de wet zo aanpast dat niet iedereen alles zo maar kan krijgen. En zo de kraan een beetje dichter draait. Dit kan zonder dat de belangrijke functie van het Handelsregister in gevaar komt. Dan kunnen wij als toezichthouder ook beter optreden tegen partijen die persoonsgegevens uit het Handelsregister verkeerd gebruiken.’

Aanbevelingen voor aanpassing Handelsregisterwet

De AP wil dat persoonsgegevens van mensen die zich inschrijven in het Handelsregister beter beschermd worden. Daarom komt de toezichthouder met concrete aanbevelingen voor aanpassingen in de Handelsregisterwet:

  • kijk goed of alle informatieproducten de rechtszekerheid in het economisch verkeer dienen;
  • stop met het leveren van producten die niet het algemene belang van de rechtszekerheid dienen maar die alleen goed zijn voor het commerciële belang van een individueel bedrijf;
  • lever riskante informatieproducten voortaan alleen nog aan erkende afnemers van wie de betrouwbaarheid is getoetst.
Man loopt buiten op straat stad

Publicaties

Brief aan KvK over infoproducten handelsregister

Advies infoproducten handelsregister