Herbenoeming Aleid Wolfsen als voorzitter AP

De ministerraad heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van minister Dekker voor Rechtsbescherming om Aleid Wolfsen te herbenoemen als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) per 1 augustus 2021 voor een periode van vijf jaar.

Op 1 augustus aanstaande loopt de huidige voorzitterstermijn van Wolfsen af. Op grond van artikel 7 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kan de voorzitter van de AP éénmaal worden herbenoemd voor een termijn van vijf jaar. Dit gebeurt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Justitie en Veiligheid.

Wolfsen: “Door de digitalisering van onze economie en ons dagelijks leven is goede bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker. Daarin zijn goede stappen gezet, maar er is natuurlijk nog veel werk te verzetten. Ook de komende vijf jaar ga ik me daar als voorzitter van de AP met veel energie voor inzetten.”

Aleid Wolfsen sinds 2016 voorzitter van de AP. Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming tot voorzitter van de AP heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht.

Aleid Wolfsen

Winkelend publiek